Skip to main content
Cavan

An Cabhán

Tearmann cultúir agus cruthaitheachta atá i gContae an Chabháin ina gcuirtear chuig forbairt na healaíne le meon an chomhair agus an phobail, an cineál céanna ónar eascair pearsaí chomh hiomráiteach le Cathal Buí Mac Giolla Ghunna, file an ochtú céad déag, agus, níos gaire dár linn féin, Never Maguire, príomhchócaire agus údar leabhar.

Suite i mBréifne, faoi sheanreacht na nGael, tá, a bhuíochas de dhúthracht an Chabháin i leith na hoidhreachta agus de dhíograis agus de dhícheall phobal an chontae, Straitéis Cultúir agus Cruthaitheacht tugtha chun tosaigh faoin gclár Éire Ildánach a chuireann le hoidhreacht láidir an chultúir i gContae an Chabháin sa chaoi is go dtugtar spreagadh chun cruthaitheachta do shaoránaigh de gach aois, creideamh agus cúlra agus go gcothaítear a gcuid spéise sa chultúr.

Ar cheann de bhuaicphointí na dtionscnamh éagsúla i gContae an Chabháin, tá ‘Scéalta Dár Talamh’, ócáid lae i gColáiste Talmhaíochta Bhéal Átha hÉis ag a dtarraingítear le chéile roinnt de na healaíontóirí agus de na ceoltóirí is breátha san áit i mbun an taitneamh atá le baint as an taobh tíre sa chontae a chur in iúl.

Mar gheall ar dhúthracht an Chabháin i leith na hoidhreachta agus le díograis agus dícheall phobal an chontae, tá Straitéis Cultúir agus Cruthaitheacht tugtha chun tosaigh faoin gclár Éire Ildánach a eascraíonn as oidhreacht láidir an chultúir i gContae an Chabháin.

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Emma Clancy

Creative Ireland Coordinator & Librarian

Teagmháil

Tommy Ryan

Chief Executive, Cavan County Council

Teagmháil

Eoin Doyle

Director Of Services

Teagmháil

Catriona O’Reilly

Arts Officer

Teagmháil

Savina Donohoe

Museum Curator

Teagmháil

Padraic McIntyre

Theatre Director

Teagmháil

Conor Harrington

Communications Officer

Teagmháil

Jane Crudden

PEACE IV Officer

Teagmháil

Ann Marie Curley

Heritage Officer

Teagmháil

Teresa Treacy

Librarian

Teagmháil

Ár Straitéis

Cavan.pdf
Íoslódáil