Skip to main content

Fine Gall

Tá Clár Fhine Gall Ildánach bunaithe ar na téamaí a bhaineann le féiniúlacht, cultúr agus saoránacht agus tá Comhoibriú, Cumarsáid, Rannpháirtíocht, Cumhachtú agus Uileghabhálacht ar na príomhphrionsabail oibriúcháin. Déanfaidh sé fiosracht nádúrtha a mhúscailt, tuiscint a fheabhsú agus a chothú, atá nua agus straitéiseach araon.

Is iad na príomhthosaíochtaí straitéiseacha is bun leis an gclár seo;
• Córas Fhine Gall d'fhonn tacú le healaíontóirí agus le cleachtóirí cruthaitheacha a fhorbairt.
• Spás do chultúr agus do chruthaíocht a fhorbairt agus a chur ar fáil i gComhairle Chontae Fhine Gall.
• STEAM Fhine Gall a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i gcomhar le hinstitiúidí tríú leibhéal agus leis an tionscal.
• Bailiúcháin shuntasacha chultúrtha i bhFine Gall a mheas agus pleanáil a dhéanamh dá gcúram agus dá gcaomhnú le taispeántas poiblí agus teacht cuí a bheith ag daoine orthu.
• Cultúr a Mhapáil i bhFine Gall.
• Cumarsáid agus cur chinn cinn a dhéanamh ar Fhine Gall Ildánach.
• Clár Comórtha Fhine Gall 2018-1019 a chumadh agus a chur i bhfeidhm.

Image ALT text

Cruinniú Fhine Gall sa Chaisleán

Ócáid a mhair ar feadh an lae a bhí i gCruinniú Fhine Gall sa Chaisleán, cuid den cheiliúradh ar Chruinniú na nÓg, Dé Sathairn an 15 Meitheamh.

Bhí Scéalaíocht, Oirfidigh Sorcais, Ceardlanna Lego, Ceardlanna Ealaíne, Seó Draíodóireachta agus Seó Puipéadóireachta ar bun.

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Naomi Weir

Comhordaitheoir Éire Ildánach, An Rannóg Pobail, Cultúir & Spóirt

Teagmháil

Ann Marie Farrelly

Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Fhine Gall

Teagmháil

Margaret Geraghty

Stiúrthóir Seirbhísí, An Roinn Tithíochta & Pobail

Teagmháil

Fionnuala May

Ailtire an Chontae

Teagmháil

Ide de Bairtiseil

SEO, An Rannán Pobail, Cultúir & Spóirt

Teagmháil

Pat Boyle

Ailtire Sinsearach, Roinn na nAiltirí

Teagmháil

Rory O'Byrne

Oifigeach Ealaíon an Chontae, An Rannóg Pobail, Cultúir & Spóirt

Teagmháil

Helen O'Donnell

Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach, Roinn na Leabharlann

Teagmháil

Marion Brown

Príomhoifigeach Spóirt

Teagmháil

Gerry McDermott

Oifigeach Cumarsáide, Gnóthaí Corparáideacha

Teagmháil

Lilian Whelan

Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach, Roinn na Leabharlann

Teagmháil

Fergus Healy

Anailísí Córas, An Roinn TF

Teagmháil

Deirdre Sinclair

Oifigeach Riaracháin, Forbairt Turasóireachta

Teagmháil

Helena Bergin

Oifigeach Caomhantais, Roinn na nAiltirí

Teagmháil

Sinead Wiley

Oifigeach Pobail Sinsearach, An Rannóg Pobail, Cultúir & Spóirt

Teagmháil

Karen De Lacey

Cartlannaí, Roinn na Leabharlann

Teagmháil

Cllr Paul Donnelly

Cathaoirleach an SPC, Ealaíon, Oidhreacht, Cultúr & Pobal

Teagmháil

Ár Straitéis

Fingal.pdf
Íoslódáil