Skip to main content
dfgdfgdfgdfgdfgdfgdfg dddfghdfg fhfgh d dfg d

Óige Ildánach

Tá de chuspóir leis an bPlean Óige Ildánach “a chinntiú go bhfuil rochtain phraiticiúil ag gach leanbh in Éirinn, faoin mbliain 2022, ar theagasc agus ar rannpháirtíocht sa cheol, sa drámaíocht, san ealaín agus sa chódúchán” agus leagtar amach sa phlean na modhanna ina dtabharfar i gcrích aidhmeanna an Chláir uile maidir le leanaí agus daoine óga.

Tá d'aidhm leis an bplean Óige Ildánach go gcuirfí leis na deiseanna rannpháirtíochta agus go n-imreofaí tionchar ar an mbeartas poiblí maidir le cúrsaí cruthaitheachta san oideachas foirmeálta agus i dtimpeallachtaí taobh amuigh den scoil. Is mian linn réim a chruthú ina mbíonn cothromaíocht idir eolas agus cruthaitheacht maidir le forbairt an duine óig ionas go dtugtar deis dóibh a theacht chun cinn ina saoránaigh lán le brí agus samhlaíocht.

“Creative Kids” – Clár Faisnéise RTÉ

Faigh tuilleadh eolais

Comhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Ildánach (CÁÓI)

Tá an comhar ar cheann de na bunphrionsabail atá de bhonn treise faoin Plean maidir le hAos Óg Ildánach. Tá…

Faigh tuilleadh eolais

Chester Beatty

An chéad chlár scoile in Éirinn maidir le hIarsmalann Idirchultúrtha

Faigh tuilleadh eolais