Skip to main content

Cruinniú na
nÓg

Cruinniú na nÓg

Lá náisiúnta cruthaitheachta na hÉireann do leanaí agus do dhaoine óga - deis do chách faoi 18 féith na cruthaitheachta a chur ag obair! Bhí Cruinniú na nÓg 2020 ar siúl Dé Sathairn an 13 Meitheamh.

Cruinniu na nOg 2020

Cruinniu na nOg 2020

Bhí os cionn 500 ceardlann, seimineár gréasáin, rang agus taispeántas ar siúl ar fud na hÉireann Dé Sathairn an 13 Meitheamh!

Collage of imagery from Cruinniu na nOg 2020

Ní fhéadfaí seo ar fad a bheith curtha dínn againn murach obair chrua Chomhordaitheoirí Éire Ildánach na n-údarás áitiúil ar fud na tíre agus murach an tacaíocht a fuarthas ó RTÉ ar a gcuid cainéil ar fad, chomh maith lenár réimse ollmhór de pháirtithe cruthaitheacha.

Collage of Images Cruinniu 2020

Bhí éagsúlacht iontach ann maidir lenár ndúshláin chruthaitheacha.

Seo chugaibh cúpla ceann:

Céilí sa chistin a eagrú

Céilí sa chistin a eagrú chun go mbeadh an teaghlach ar fad ábalta a bheith i dteanna Airc Damhsa.   Chuaigh Cruinniú ar fud na cruinne lenár líonra ambasáidí ag eagrú céilithe i Meiriceá Thuaidh agus san Áise.  Bhaineamar an-sásamh as an gceann sa tSeapáin!

Organising a céili in the kitchen - Japan

Organising a céili in the kitchen – Japan

 

Thug Fighting Words agus Great Lighthouses of Ireland cuireadh do scríbhneoirí óga idir 7 agus 12 bliana d’aois a bheith ina gCoimeádaithe Scéil Óga.  Baineadh siar asainn nuair a fuaireamar 1,256 scéal, dán, léaráid, liric amhrán agus beochan íomhá ar íomhá fiú.  De bharr go bhfuaireamar an oiread sin iarratas cuirfear an saothar iontach seo i láthair in irisleabhar digiteach Coimeádaithe Scéil Óga uile-eagráin sna míonna amach romhainn.

Tá Eagrán 1 anseo

Déan agus cuir d’eitleog féin in airde

Kite Flying Cruinniu na nOg launch

Aoibheann O’Neill (12) and Josh McCabe (11) and Josepha Madigan TD at Marley Park. Photo Mark Stedman

Bhí go leor leor deiseanna ann a bheith cruthaitheach agus rud éigin nua a fhoghlaim.

‘Tunes from me gaff’ le Gradam Ceoil Ógánaigh na hÉireann

Cruinniu na nOg 2020

‘Tunes from me gaff’

Bí i do Chraoltóir Mara’ leis an Ionad Uisceadáin Náisiúnta

Ceardlanna d’amhránaithe agus scríbhneoirí amhrán le Glen Hansard

 

Láidir/Láidreacht, tionscadal ealaíne sráide ar scála mór do Chruinniú na nÓg 2020 faoi threoir an ealaíontóra sráide agus maisitheoir Joe Caslin.

Craoladh an tionscadal seo ar Chruinniú TV Bhaile Átha Cliath Theas: Bí ag Cruthú, Bí ag Déanamh, Bí Páirteach.

Scrúdaíodh agus rianaíodh an smaoineamh dearfach a bhaineann lena bheith, lena bheith ag éirí agus lena bheith páirteach sa téama láidir/láidreacht leis an tionscadal. Chruthaigh daoine óga as Baile Átha Cliath Theas taispeántas ar scála mór i nGailearaí 1 iomráiteach Rua Red.

Beifear ag úsáid a gcuid saothar chun píosa ollmhór ealaíne sráide a chruthú a bheidh á shuiteáil ar an mballa taobh amuigh de Rua Red áit a mbeidh na mílte duine ábalta é a fheiceáil agus iad ag siúl thairis, nuair a bheifear ábalta sin a dhéanamh de réir na gcúinsí. Beidh sé ann mar chomhartha sóláis i ndáil le deiseanna nua a bheidh treoraithe ag glúin nua láidir de dhaoine óga agus muid teacht slán as an ré dhorcha seo.

D’iarramar ar dhaoine óga freagra a thabhairt sna seachtainí roimh Chruinniú agus táimíd an-bhródúil as a gcuid saothar.

Rinneamar Damhsa na hÉireann a choimisiúnú le scannán bunaidh ‘Dancing from a Distance’ a léiriú. Ba é an cóiréagrafaí Luke Murphy a rinne na gluaiseachtaí a stiúradh, Michael Fleming i gcomhar le Invisible Thread Films a chum an bunscór, glacann 35 damhsóir óg ó cheantair agus ó chúinsí éagsúla ar fud na hÉireann páirt i Dancing by Distance. Measaimid go bhfuil an píosa deiridh, ina bhfuil uaigneas le brath, go hálainn amach is amach.

Original film ‘Dancing from a Distance’

Is iad daltaí Scoil Náisiúnta Cappabue i gceantar tuaithe i Co. Chorcaí ambasadóirí Chruinniú na nÓg i mbliana. Chumadar agus thaifeadadar a rap féin We Create Magic a bhuíochas do GMC Beats. Tá an bhrí a bhaineann le Cruinniú le brath go mór óna gcuid focal “Eascraíonn sé ón gcroí. Téann sé ansin chun aigne. Agus é faoi bhláth san anam, scríobhtar é ar pháipéar.” Ní fhéadfadh muid féin é a scríobh níos fearr!

Children of Cappabue primary school

Podchraoladh & Sraith Raidió My Creative Life

Tá an-ríméad orainn podchraoladh agus sraith raidió nua as an bpíosa a chur os bhur gcomhair a dhéanann an chruthaitheacht i ndaoine óga ar fud na tíre a cheiliúradh i gcomhpháirtíocht le Grey Heron Media agus RTEJr Radio.  Ó cheol, sorcas, scríbhneoireacht, amharc-ealaíon agus cleasghleacaíocht, rinneadh iad a thaifeadadh le daoine óga le linn na dianghlasála. Is féidir an 7 n-eipeasóid a fháil beo leis an nasc thíos.

 

Ár mbuíochas leis an Uachtarán, le RTÉ agus leis na meáin náisiúnta a thug clúdach fairsing dúinn.

 

Rinne Comhairle Contae Dhún Laoghaire – Ráth An Dúin an seanchaí Michael Fortune a choimisiúnú le hobair a léiriú le daoine óga den lucht siúil. Léiríodh an obair i gcomhar le Grúpa Gníomhaíochta Lucht Siúil an Taobh ó Dheas agus déanann an tionscadal teanga Caintise/Gaimise an lucht siúil a scrúdú ó dhearca an linbh. Roinneann na leanaí a bhfocail féin le Michael.

Téigh chuig láithreán gréasáin Chruinniú na nÓg 2020 Anseo

Seo chugaibh achoimre ar chuid den obair a cuireadh le chéile ar an lá

Open Video

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil